#

Fortificació ibèrica d'El Torrelló


Declared a Site of Cultural Interest - Onda

Declarat Bé d'Interès Cultural

Aquest jaciment arqueològic està situat sobre una terrassa elevada delimitada al nord pel barranc d'El Torrelló i al sud pel riu Millars. Ambdós conflueixen en aquest jaciment i formen una mena de península d'accés fàcil únicament per l'oest. És xicotet i està fortificat amb un mur que descriu una gran forma circular, amb un parament de files de pedres grans amb altres més xicotetes a manera de falca, típic de la cultura ibèrica. Per dins, paral·lelament, a uns 3 metres a l'interior es troba un altre que pertany a un moment anterior, la cultura del bronze, amb un parament de pedra seca i en talús.

El jaciment té una extensió de uns 2.100 metres quadrats, amb unes dimensions aproximades de 64 x 45 metres. El recinte es composa majoritàriament per una defensa o escarpament natural amb roques verticals amb un desnivell d'uns 20 metres que permet, per tant, que les obres de defensa no siguen de gran envergadura.
La part principal la forma la torre alçada sobre un terreny que és pla amb un complex sistema de murs contraforts.

 


Dades