# # #

Pont medieval de Sonella


Onda

Pont del segle XVI de dos ulls desiguals amb un piló central com a contrafort o trencaaigües de forma hexagonal. La longitud aproximada és de 28,50 metres amb una amplària de 3,40 metres.
És una obra de carreuada amb quatre arcs rebaixats per l'obertura. Té arcs a manera de nervis separats entre sí i sense ningun tipus de farciment.
El pont sobre el riu Sonella va permetre el pas de vila a l'horta de Sonella i al convent franciscà de Santa Caterina. 

 


Dades