#

La talaia


Declared as Site of Cultural Interest - Onda

Correspon a una torre de vigilància d'època musulmana, encara que alguns l'atribueixen al període romà. Es situa al cim d'un tossal de pronunciada pendent que pertany al pedregar, sobre el llit del riu Millars, i està visualment comunicada amb el castell. La torre és cilíndrica i presenta una alçaria d'aproximadament 5 metres, formada per blocs de pedra amb argamassa. Aquesta torre va tenir la funció de vigia i custodia del camí de ferradura, presumible via romana que discorria als peus a través de les muntanyes.


Dades