# # #

Escaletes dels gats


Onda

Aquest entranyable racó, típic d'Onda, dona accés a la zona superior del castell.
Les escaletes dels gats, tal i com són conegudes popularment pels veïns de la localitat, discorrien paral·leles a uns dels traçats de la muralla islàmica i, en moltes ocasions, eren utilitzades com a espai de refugi per aquelles persones vingudes de les alqueries situades fora de la ciutat murallada que, quan es sentien amenaçades pels assetjaments que sofrien en èpoques de guerra, venien a Onda i pujaven al castell buscant protecció i refugi, i traïen els béns i el bestiar que tenien.

 


Dades