Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

Espais Culturals Visitables

En este espai del nostre web se pot trobar un gran número d’“Espais Culturals Visitables”, que recullen col·leccions museogràfiques, centres d’interpretació, monuments, llocs culturals d’interès, que no tenen la categoria de museu acreditada per la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana (encara que en moltes ocasions s’utilitze esta nomenclatura).
Un recorregut per estos “Espais Culturals Visitables” ens acostarà a la sempre interessant història i cultura de la província de Castelló, en moltes ocasions de manera amena i didàctica. 

Espais Culturals Visitables