# # #

Capella de Sant Josep


Onda

A l'extrem sud-est del raval de Sant Josep trobem la capella de Sant Josep. Coneixem de la seua existència des de 1786. Va sofrir renovacions en 1807 i en 1849, dates d'on procedeix segurament l'ornamentació actual.
L'edifici és de planta quadrada amb cúpula semiesfèrica dividida en huit segments. La coberta de la cúpula és de teula ceràmica a quatre aiguavessos. A la façana poden veure's els elements de carreuada dels cantons i un retaule ceràmic del titular.
A l'interior, el temple és d'orde corinti, amb dos pilastres a cada cantó. L'entaulament presenta ornamentació d'elements vegetals d'escaiola. La cúpula s'alça sobre petxines adornades amb figures d'àngels i entrecreuats de cornises i elements vegetals de tipus barroc.
Cal destacar el sòcol de rajola blau i blanc, així com el paviment de l'altar. Enfront de l'altar hi ha dos enterraments de 1797 i 1802.
Una imatge de Crist amb la corona d'espines és, pot ser, l'element de major valor artístic i sentimental que es conserva a l'interior.

 


Dades