# #

Casa Senyorial Boix Moliner (Casa de les Senyoretes)


Les Coves de Vinromà

És molt difícil determinar amb precisió les dades de la seua construcció original, així i tot es pot dir per la construcció dels seus elements que és d'origen medieval. Fins i tot es poden distingir, en els murs estructurals de la casa, el camí de la muralla que passava per la meitat de la casa. Eugeni Díaz Manteca, va dir en el seu llibre "Les Coves de Vinromà, una vila del Maestrat històric", que l'antiga estructura de la casa data del segle XIV i que un dels portals de la fortalesa estava situat al costat de la casa.

També s’han trobat referències que en 1322 el mestre de l'Orde de Montesa fa una concessió d'un solar per construir un molí d'oli, que es recolza en la paret del municipi. Tenint en compte la seua ubicació no sembla atrevit dir que aquest molí és el que es troba a la planta baixa de la casa, que és la zona més antiga de l'edifici i que aprofita la paret de la muralla per ampliar l'habitatge.

La planta baixa de l'habitatge està dividida en diverses àrees: el que és el primer està destinat a la producció de la vinya. Hi ha altres dues sales adjacents on trobem un molí i parts del que era una premsa per a la producció d'oli. I la resta de la planta va servir per a emmagatzematge d’oli i grans. Les altres plantes de la casa estaven dedicades a la vida dels seus propietaris.

La planta primera va ser habitada pels propietaris de l'habitatge, ja que en ella es troba la cuina, menjador, una oficina que en el seu dia havia pogut ser una biblioteca, i diverses alcoves formades per una sala i un dormitori cadascuna.

La planta sencera té una gran riquesa de decoració i les balconades són grans per proporcionar molta llum a l'interior de les habitacions. Hi ha una altra zona de la planta que s'utilitza com a estable. Això té una porta per darrere que es comunica amb un pati interior, el qual es comunica alhora amb el que era la part de la casa on habità el servei, i que actualment és en runes després de la darrera guerra civil espanyola.

La segona planta era la zona de nit utilitzada pels propietaris i les àrees baixes com el baix cobert, terrats i graner eren les dependències destinades a serveis. Aquesta planta consta de tres habitacions, una alcova i zona de baix cobert. Tota aquesta planta es podria dir que pertany al barroc per la forma de les seues finestres i la seua decoració, encara que menys complexa i carregada de detalls que l'anterior.

Pel que fa als elements arquitectònics utilitzats, ens trobem davant d'un edifici amb tints gòtics però també barrocs.

L'habitatge està connectat per una gran escala central, i diverses escales de menys de 80 cm d'amplada que comuniquen les diferents sales i dormitoris. Aquestes escales estretes serien les utilitzades pel servei.

 

 

 

 

 


Dades