#

Muralles


Les Coves de Vinromà

Es tracta d'una muralla urbana, és a dir, d'un recinte emmurallat a la localitat mencionada. Com les Coves de Vinromà és d'origen musulmà, aquestes muralles són de l'època de la dominació musulmana.

De les muralles, quasi no en queden restes, i les existents estan incorporades a les estructures dels habitatges que se’n van construir-se per damunt.

 

 

 


Dades