# # # # #

Església de l'Assumpció


Les Coves de Vinromà

Amb el creixement de la població al segle XVIII, l'església existent, coneguda després com l'església vella, era obsoleta i amb poca capacitat i es va decidir construir-ne una altra, en un punt de la població més central i per tant més adequat.

En 1744 l'arquitecte i escultor Jaume Bort i Milià, nascut a les Coves de Vinromà i autor de la catedral de Múrcia, testa a favor de la fàbrica de l'església nova, però serà al voltant de l'any 1774 quan comencen les obres de construcció del nou temple.

Andrés Moreno, autor de la façana de l'església de Sant Joan Bautista de Cabanes, projecta i executa les obres, fins a que la Junta de fàbrica en 1786 nomena a Bartomeu Ribelles Dalmau, arquitecte acadèmic, que fa un nou projecte per a continuar les obres. El conflicte entre tradició barroca i academicisme neoclàssic és patent, i l'obra continua sota la direcció d'Andrés Moreno però amb el traçat de Bartomeu Ribelles. Una planta i una façana del barroc tardà es barregen amb un espai interior d'estil neoclàssic.

Encara que en la mateixa façana apareix l'any 1793, van continuar les obres al segle XIX, el campanar i les teulades es realitzen ben entrat el segle XIX.

La destrucció durant la guerra civil espanyola fou important, però es van respectar els altars neoclàssics i la decoració en relleu de l'interior. També conserva una important col·lecció d'orfebreria i ornaments litúrgics.

El temple, seguint el model de columnari d’església amb planta de saló, presenta tres naus de la mateixa altura i amb quatre seccions, creuer, presbiteri pla i cor alt als peus. En els passadissos són capelles tipus nínxol entre els contraforts. I als costats del presbiteri dues dependències: la sagristia i la capella del sagrari, les quals permeten l'accés a la part de darrere el sagrari situat, al voltant de la capçalera del temple.

La coberta de la nau central és de volta de canó amb llunetes. Sobre el creuer s'alça una cúpula sobre un tambor octogonal amb ulls de bou a cada costat, sense llanterna.

Pilars de secció quadrada i pilastres de parets estan ornades per decoració jònica, decorades amb garlandes i a sobre un fris de bombat, que serveix per a donar suport a un entaulament que recorre tot el perímetre del temple, i que separa el pilar de l'arc.


Dades