#

Nevera de la Serra d'en Galceran


Sierra Engarcerán

La nevera de la Serra d'en Galceran està a 750 metres d'altitud. Si arribem a la Serra d'en Galceran per la carretera dels Rosildos, trobem a l'entrada del municipi una font amb un abeurador. Situats en aquest lloc , ens dirigirem cap al carrer de baix on, a uns 100 m, davant d'una barana metàl·lica que ix cap al barranc; a mà esquerra, veurem una paret amb una xicoteta reixa a nivell del terra, que té l'aspecte de dipòsit d'aigua: estem a la nevera de la Serra, una de les millor conservades de la província de Castelló.

Aquest pou de neu, orientat cap al nord, possiblement va tindre una capacitat superior als 300 m3.

L'any 1977 va ser reconvertida en un dipòsit d'aigua municipal. La porta va ser parcialment tapiada i va donar lloc al nivell actual del carrer i, per aquest espai emplenat, van introduir-se les canonades que canalitzaven l'aigua des de l'exterior.

L'accés des de l'exterior es facilita mitjançant un esglaó. Pel que fa al mur del pou, de maçoneria de pedra travada amb morter de calç, té un grossor de 0,9 m.

La coberta del dipòsit és una espectacular i preciosa volta de falsa cúpula construïda amb maçoneria de pedra lligada amb morter de calç, la qual forma un voladís interessant, que finalitza amb una obertura zenital formada per quatre carreus de pedra. La profunditat total de la nevera és de 9,3 m.

La nevera possiblement va ser construïda en la segona meitat del segle XVII i pertanyia als barons de la Pobla i de la Serra d'en Garceran. A partir de l'any 1699, la nevera va passar a ser propietat municipal. Des de llavors, el Consell de la Vila va ser l'encarregat de fer las reparacions de la nevera. També van ser els jurats municipals els encarregats d'omplir la nevera i vendre'n la neu.

 


Dades

  • 12182 Sierra Engarcerán