# #

Església de Sant Bartomeu


Sierra Engarcerán

Es creu que l'antic temple, durant l'any 1423, estava situat al carrer Abadia, constava d'un altar major dedicat a sant Bartomeu i dos laterals dedicats a santa Maria y a sant Gregori.

Actualment el temple està situat al costat del Palau Casalduch. La nova església va començar a construir-la l'any 1580 Pere Bagués i, després de morir, va seguir el seu treball Llatzer de Renyaga, encara que aquesta obra no va acabar-se fins al 1767. Aquest any, el rector Pere Mas va fer la primera missa a l'església nova i actual.

És un temple barroc típic de la zona i disposa de dos accessos, el lateral dels quals és el més antic. Sobre la portada hi ha un arc de mig punt recolzat sobre pilastres amb capitells de tipus de l’Alcarria, que mostren estries verticals i xicotetes fulles cenyides a la base pel astràgal. Pilastres adossades de fust llis i ordre dòric, damunt pedestals que flanquegen l'arc i, al damunt, entaulament llis amb fris bombat. La façana principal desguarnida i de perfil mixtilini, flanquejada per dues torres, una, amb el tradicional campanar i l'altra, amb el rellotge. La portada té un escut al centre i està emmarcada per pilastres dòriques, i té un acabament superior de nínxol i frontó corb.

A l'interior trobem una àmplia nau principal i dues laterals amb capelles comunicades per amplis passos amb arcs de mig punt. Al centre de la nau podem veure un púlpit molt guarnit típic del barroc.

A l'esquerra de la porta principal s'ubica la primera capella dedicada a sant Ramon, en la que trobem una porta balustrada de l'època treballada en fusta. Allí està també la pica baptismal.

A la capella següent, en honor a sant Lluís Bertran, trobem la seua imatge pintada per Vicente López al centre i, als peus, el reliquiari de sant Lluís Bertran. A l'esquerra hi ha un llenç amb el retrat del bisbe Felip Bertran.


Dades