#

Ermita de Sant Miquel


Sierra Engarcerán

Uns 4 km abans d'arribar a la Serra d'en Galceran per la carretera de Benlloch, veurem a la dreta un desviament senyalitzat que per un camí asfaltat ens conduirà a l'ermita de Sant Miquel després d'un recorregut curt de quasi 200 m. L'emplaçament és estratègic, a la vessant d'un mont i a la vora d'un barranc, des d'on podem gaudir d'una extensa vista de la comarca. Al costat hi ha una font i un antic abeurador per als animals.

Encara que es creu que, possiblement, va haver-hi una ermita més antiga, se sap que les obres de l'actual van començar l'any 1697 i la construcció va durar diversos anys, ja que va erigir-se amb donatius i el treball de particulars. L'any 1732 encara no estava completament acabada, però ja tenia culte. L'origen sembla estar en un romiatge a Sant Miquel que els veïns de la localitat feien a la Serratella. A causa dels elevats costs que suposava aquesta peregrinació, el bisbe va autoritzar la construcció d'aquest temple perquè s'hi pogués seguir honrant al sant.

L'ermita és un temple senzill i rústic amb casa per a l'ermità adossada a la dreta, mentre que al costat de l'esquerra queden a la vista els contraforts, els cantons i els marcs de la porta i les finestres de carreus. Tot el conjunt es cobreix amb coberta a dos aiguavessos. La façana té frontó triangular amb espadanya al capcer, porta rectangular i diverses finestres enreixades. Sobre la llinda hi ha un relleu de pedra amb la imatge de Sant Miquel vencent el dimoni.

Aquesta ermita es visita en romiatge en dues ocasions: el primer diumenge de maig, en la celebració de la fira de la Santa Creu, i el diumenge més pròxim al 29 de setembre, festa de Sant Miquel.


Dades