#

Forn de calç


Sierra Engarcerán

Aquest tipus de forn s'utilitzava per a l'extracció de calç de les pedres. El forn no estava treballant contínuament, ja que només s'utilitzava quan els veïns en tenien la necessitat. La utilitat principal era la d'obrar i construir edificis, però també s'utilitzava per pintar i blanquejar les façanes de les cases en dates especials, com ara, per exemple, en les festes patronals del poble.

 

Hi ha més de 60 forns de calç a aquest municipi.

 

El forn era de domini públic, és a dir, pertanyia a l'Ajuntament, per tant, cada vegada que s'utilitzava estaven obligats a donar-hi una part de la calç extreta.

 


Dades