#

Ermita de la Mare de Déu del Pilar


Catí

A la plana denominada la vall de Catí s'alça l'ermita dedicada a la Mare de Déu del Pilar. Aquesta ermita camperola es remunta al segle XVII i va ser edificada en el mateix lloc en què, des de temps immemorial, es repartia el pa i es beneïen els camps cada 3 de maig, el dia de la festa de la Santa Creu.

 

El dia 6 de gener de 1625, festa dels Sants Reis, es van reunir els amos de les dotze masies de la contornada, i van acordar edificar aquesta ermita a la vall de Catí, a uns 6 km de la població. Els piadosos masovers van voler posar sota la protecció de La Mare de Déu del Pilar les seues vides i les hisendes. L'església mesura 13 metres de llargària, 6,60 d'amplària i 5 d'alçària. Adossada a l'església està la casa de l'ermità, que encara està habitada hui dia.

 

Al costat de la casa hi ha una gran sala, que no fa molts anys era l'escola rural.

 

La coberta de l'església, de dos aiguavessos, està sustentada per dues arcades pètries i la façana està per rematada un campanar d'espadanya, però sense campana. A l'altar major està la imatge tradicional de la Mare de Déu del Pilar.

Té lloc un romiatge cap a l'església el dia 12 d'octubre.

 

 


Dades


Més informació

It’s 7.5 km from the town. You can get there on the Catí road towards Venta del Segarró.