#

Nevera del mas de la serra


Catí

Dipòsit de planta circular de 8,7 metres de diàmetre i murs d'1 metre d'amplària. A l'est del pou, una gran plataforma de 11,70 metres de longitud sostinguda per un mur servia de rampa d'accés i de càrrega.

 

El pou està en ruïnes i cobert de vegetació, de pedres i d'enderrocs. La profunditat actual oscil·la entre 4 i 5,50 m.

 

A l'interior s'accedeix per un túnel-escala que descendeix des de la sala de 4,50 m de longitud, la qual s'obri al pou mitjançant una boca de 2,40 metres d'altura, coberta per dues lloses i un arc de descàrrega.

 


Dades


Més informació

5 km from the town, following the Masada or Toba Gorge.