#

Església parroquial


Catí

Es tracta d'un temple gòtic dedicat a l'Assumpció de la Mare de Déu.

 

L'estructura originària és de nau única dividida en trams definits pels arcs apuntats i pilastres que els hi suporten. S'hi van afegir capelles laterals, de les quals la de la Comunió és la més gran i recent (s. XVIII), promoguda per l'il·lustre rector Francisco Celma.

 

L'any 1315, segons dades d'una visita pastoral, consta que el temple estava obert al culte i que disposava dels llibres i ornaments necessaris. L'actual campanar va construir-se l'any 1615. De les dues portes d'entrada, la que dóna al carrer Major és la més rica en decoració. A l'interior conserva mostres d'art importants: el retaule de Jacomart, una joia de l'art Medieval; els frescs de la capella de la Comunió i relleus escultòrics procedents del cor juntament amb peces d'orfebreria. També a l'interior podem admirar la creu d'Avinyó o prigó d'Avinyó, el més antic dels que es conserven actualment a la Comunitat Valenciana.

 

Eixint per la porta que dóna accés a la plaça de l'Església, trobem un preciós rellotge de sol. Data de l'any 1683. Presenta la curiositat de marcar, a més de l'hora, els equinoccis de la tardor i la primavera, així com també la constel·lació del signe del zodíac en la qual estem.

 

 


Dades