#

Casa del Delme


Catí

Coneguda també com “la Torre” per l'alçària, ja que sobrepassa la resta d'edificis.

 

La construcció va tindre lloc durant la primera meitat del segle XIV i podrem veure un gran edifici d'estil gòtic amb reforç de carreus als cantons. També en destaquen les finestres d'arcs apuntats lobulats i els fins trencallums.

 

Originalment era aquí on s'arreplegava el delme i, posteriorment, on es reunia el Consell amb el poble quan encara no disposaven d'un edifici propi.

 


Dades


Més informació

Only the outside can be visited.