#

Antiga Plaça Major


Villafranca del Cid / Vilafranca

Antiga Plaça Major

En esta plaça trobem cases pairals com, per exemple, la de la família Brusca.

 


Dades


Més informació

Es troba dintre del recorregut urbà. L’oficina de turisme realitza visites guiades en les quals s’inclou esta plaça.