#

Confraria de Santa Maria la Major


Villafranca del Cid / Vilafranca

Es tracta de la confraria més antiga de Vilafranca, juntament amb la de Santa Maria la Menor i la de Sant Antoni. Encara que s'ignora la data de fundació, l'any 1388 el rei Joan I n'aprova els estatuts a Saragossa.

L'any 1596 ja tenia casa pròpia per a la celebració de les juntes, encara que, probablement, va ser modificada amb el pas del temps. Aquest notable edifici del carrer Major destaca per la portada barroca elegant, els treballs en fusta de les finestres i el ràfec de rajoles.

Aquesta confraria no només va vetlar pels seus propis propòsits, sinó que també pels de la cultura i els béns materials dels veïns de Vilafranca. Entre altres actuacions, va acordar col·laborar en el sosteniment i pagament del mestre de l'escola, en la reunió de l'any 1645, i construir una nevera "per al bé públic", en la sessió celebrada l'any 1647.


Dades