#

Lloma Comuna, Poblat ibèric


Castellfort

 

Un paissatge amb molta història


La Lloma Comuna és un poblat fortificat que es troba en el municipi de Castellfort (Castelló) en la comarca de Els Ports. Ocupa una superfície de 6.000 m2 a 1.295 m altitud en el extrem occidental del paratge conegut com Les Llomes de Folch. Els treballs en el jaciment han consistit en dues campanyes arqueològiques i una fase de conservació de les estructures. Estes intervencions es van centrar sobretot en la zona sud de la Lloma i gràcies a elles s’evidenciaren diversos paraments defensius que van permetre demostrar quin fou el principal rol d’este assentament i com era l’organització urbana del poblat.

Davant les imminents obres per a realitzar els parcs eòlics, durant el 2005 començaren les primeres prospeccions sistemàtiques de la zona. De forma general es va documentar l’existència del traçat fortificat, la presència d’una torre en el sector sud, les estructures associades amb el poblat i finalment, a poca distància, un conjunt inèdit corresponent a un espai sepulcral. En 2006 s’iniciaren nous treballs d’investigació abraçant tota l’àrea i a través de 26 sondejos manuals es va determinar el marc cronològic d’ocupació en la Lloma. Utilitzant les informacions proporcionades per la ceràmica trobada en cada sondeig així com la seua relació amb restes muraris trobats, s’identificaren dos processos de formació del poblat. El primer comença durant el període del Ferro Antic (s. VII a.n.e.) i el segon corresponent a la zona sud de l’assentament, durant l’època ibèrica.

 

Dades