#

Poblat ibèric


Castellfort

Amb la construcció del parc eòlic Folch I, l'empresa Renomar ha estat obligada a fer les prospeccions arqueològiques pertinents als jaciments ja catalogats per la Conselleria de Cultura. Aquesta intervenció ha resultat en el descobriment del castell de Castellfort, el qual esta format per diversos trams d'una muralla, corresponent al perímetre defensiu de l'assentament. Aquest sistema va ser completat amb el descobriment d'una torre, avantmuralles i andadors exteriors. Aquest descobriment esdevé un monument excepcional amb un alt valor arqueològic i arquitectònic que ens situa en l'època ibèrica, encara que no queden descartades fases anteriors atribuïdes a l'edat de bronze-ferro antic.

Aquest jaciment, per tindre torres i muralles, està declarat, per la Direcció General de Patrimoni, com a Bé d'Interès Cultural.

Pròxim al castell. A la lloma Comuna han sigut descobertes unes altres restes arqueològiques.

Aquesta intervenció ha resultat en la localització de múltiples nivells i diverses estructures arqueològiques de tipus funerari corresponents a una necròpoli de tipologia diversa, on ha sigut detectada la presència de cistes relacionades amb estructures tubulars associades a incineracions i una inhumació que pot correspondre'n a una fase anterior. Aquests materials no ofereixen encara una cronologia concreta, encara que sí aproximada, la qual estaria situada entre l'edat del bronze i l'edat del ferro.

 

 


Dades