#

Ajuntament


Castellfort

El primitiu Ajuntament o Casa del Consell medieval se situava en un edifici contigu al Portal i a la torre de la Presó. I a principis del segle XVIII va construir-se, mitjançant la rehabilitació d'una antiga casa, aquest edifici, el qual alberga l'actual Ajuntament de Castellfort, que encara en conserva els detalls de la antiga arquitectura medieval.

 

Actualment, presenta dues façanes: la més àmplia s'obri a la plaça enfront de l'església, amb accés a les dependències administratives per una porta de dovellatge ampli i d'aspecte gòtic.

 

La façana menor és més interessant artísticament, ja que presenta un arc ampli de quatre punts, de dovelles modelades i impostes sobre brancals de carreuada. També pot observar-s'hi una porta amb llinda per baixar als calabossos. Dos finestrals amb ampit i un ràfec de fusta amb doble mènsula.

 

 


Dades