#

Els Porxos


Castellfort

Daten del segle XVII i antigament complien la funció de llotja comercial. Allí és on podem trobar la Finestra del Mirador, des de la qual podem contemplar un paisatge impressionant.


Dades