#

Torre dels Montserrat


Castellfort

Situada al final del carrer Sant Roc, a la cantonada, es troba l'antiga casa coneguda com la dels marquesos de Castellfort.

 

Pot observar-s'hi sobre la llinda de la senzilla porta la inscripció de 1682, que va ser-ne una de les remodelacions principals, ja que aquesta casa va formar part del bastió de la primitiva muralla en l'època musulmana.

 

La façana presenta alguns elements destacables: la porta, l'escut nobiliari dels Montserrat, del segle XVII i d'estil barroc, i l'ampit de la finestra de carreuada al qual se sobreposa una xicoteta balconada.

Els Montserrat van obtenir durant segles i per voluntat del rei el càrrec de batlle, és a dir, la representació dels interessos reals al municipi. Els Montserrat, anomenats aquí marquesos de Castellfort, tenien com a títol el de marquesos de Cruïlles.

 

 


Dades