#

Pont de la Rambla


Castellfort

Per sota d'aquest pont històric discorre, encaixada i tortuosa, la rambla Sellumbres, que fa frontera entre Castellfort i Portell. Segons certa documentació històrica, aquest pont ja existia l'any 1212, amb la referència mossàrab alcantarella (el lloc del pont).

 

Segons la tipologia, la fàbrica i la ubicació, pot ser un pont romà que ha perdurat en el temps. Possiblement formava part d'un ramal secundari de calçada romana que enllaçava un poblat prop de La Iglesuela i Lesera (moleta dels Frares).

 

Aquest pont presenta un sol ull, amb volta de canó de 10 metres de llum. Està construït amb pedra de carreuada i amb maçoneria a la part superior, amb la finalitat de reparar destrosses d'algunes avingudes, com la de l'any 1700.

 


Dades