#

Casino Antic


Castelló de la Plana

La façana principal presenta un perfil escalonat que comença amb la torre en el cantó amb el carrer Enmig i reduïx la seua alçària fins a arribar al nivell de dos plantes. El cantó oposat de la fatxada principal també es remata amb una torre que absorbix el canvi d’alçàries amb la fatxada lateral que dóna al jardí.

La planta baixa es diferencia de la resta pel seu tractament com a base, amb sòcol corregut i estries horitzontals en els paraments. La separació intencionada d’aquesta planta es produïx a través del balcó corregut amb balustrada que marca l’inici de la composició de les plantes superiors. En aquestes plantes els buits verticals són reforçats per elements ornamentals treballats en pedra.

Exemple d’edifici significatiu per la seua funció, ubicació i com a cas molt ben resolt, d’un projecte de reforma. Aquest edifici es convertix en un dels més representatius de Castelló, coincidint amb la primera obra d’un arquitecte de gran trajectòria professional, com és el cas de Francesc Maristany Casajuana.


Dades