# #

Palacio Municipal y Plaza Mayor


Declared of Cultural Interest - Castelló de la Plana

L’antic Palau de la Vila estava situat en una altra ubicació, pròxima a l’actual. Es va decidir traslladar i construir aquesta nova seu a causa de les males condicions de l’edifici anterior. A l’agost de 1687 s’encarreguen les traces al mestre Gil Torralba, però l'obra es paralitza fins l'any 1689, quan posen la primera pedra els mestres Melchor Serrano, Alcázar, Claret i José Serrano. Davant d’amenaces d’afonament, finalment el trasllat es va realitzar al febrer de 1716, a pesar de no haver-se acabat el nou edifici. Inaugurat l’edifici, el seu interior va anar finalitzant-se a poc a poc.

Amb els anys es van realitzar ampliacions i reformes, entre les quals cal destacar la capella de les presons i les mateixes presons, acabades en 1806; així com la important reforma del Saló de Sessions, que incloïa la decoració del seu sostre amb una pintura allegòrica a la ciutat de Castelló. En 1916, l’arquitecte municipal Sr. Francesc Tomás Traver porta endavant un projecte que va canviar tot l’aspecte de la fatxada principal. És ara quan desapareixen les reixes de ferro de les baranes dels balcons, que van ser substituïdes per balustrades de pedra artificial i també trenca el sentit originari d’un balcó corregut en el pis principal que va ser subdividit en tres. D’altra banda, en la part alta de la fatxada desapareixia l’arrancada de les torres dels angles, les quals van quedar reduïdes a un sol cos rematat amb motlures, pinacles i piràmides.

Després de la guerra civil, es reformen les fatxades laterals i la principal, desapareixent definitivament les dos torres que hi havia, així com l'ampit, que va ser substituït per una balustrada; es van llevar els canalons i es van substituir els balcons de pedra per altres de fosa. Les últimes reformes van ser en 1951-1953 i 1969, amb Manuel Romaní Miquel.

És un edifici exempt de volumetria parallelepípede, organitzat en alçat per tres cossos clarament diferenciats per les cornises que els separen.

Destaquen diversos elements arquitectònics, com ara la porxada amb cinc arcs i l'ús de pilastres corínties.

Conserva a l'interior col·leccions de pintura singulars d'autors castellonencs dels s. XIX i XX, com ara de Puig Ronda, de Castell, de Porcar... És digne de menció també el llenç de Sant Roc, atribuït a Ribalta.


Dades


Més informació

Tourist Info Castelló de la Plana