#

Torre Campanar "El Fadrí"


Castelló de la Plana

 Està situat a la plaça Major, al centre de la ciutat, al costat de la cocatedral de Santa Maria. Les obres de construcció van començar en 1440. Després de passar per diversos períodes d’incertesa sobre quin projecte seguir i la seua construcció; va ser finalment acabat en 1604, a càrrec del projecte presentat per Francisco Galiansa de la Lancha, Guillem del Rei, Pedro Crosali, Marc Volsanys i Antoni i Joan Saura.

Es tracta d’una torre campanar exempta, de planta octogonal amb una alçària aproximada de 60 metres. Està dividida en quatres cossos, que a l’interior es corresponen amb la cambra del rellotge, la presó de l’eclesiàstic, la vivenda del campaner i la cambra de les campanes. Aquests quatre cossos interiors no es corresponen amb les línies de cornises exteriors. En la part superior hi ha un ampit decorat amb huit gàrgoles.

La seua nuesa arquitectònica, la sobrietat decorativa, així com una certa aspror formal fan que la puguem incloure dins dels trets de l’estil desornamentat que des de finals del s. XVI caracteritzen l’arquitectura espanyola.

La torre remata amb un capitell de 1735, rèplica de l’original destruït en 1656, és de planta triangular amb pilastres d’ordre toscà cobert amb teula blava, i està rematat amb un penell col•locat en 1860. A l’interior una escala de caragol amb intradós discontinu permet accedir als distints pisos de la torre, les estades de la qual tenen coberta voltada en pedra. L’accés a la torre es realitza a través d’una portada allindanada amb una fornícula en la part superior flanquejada per volutes, i un frontó triangular en la part superior. Sota els escuts del Regne de València i les Torres de Castelló, hi ha una inscripció en la llinda que fa referència a la construcció de la torre entre 1591 i 1604.

El Fadrí està catalogat com a Bé d’Interés Cultural i figura inscrit en el patrimoni nacional i en el patrimoni cultural de la Generalitat Valenciana. 


Dades


Més informació

Tourist Info Castelló de la Plana