#

Casa de la familia Matutano


Benassal

Es tracta d'una casa pairal construïda l'any 1751, la qual contenia una capella dedicada a sant Vicent Ferrer. Va ser destruïda l'any 1926 i remodelada com a habitatge particular l'any 1981. És una edificació de tres altures entre mitgeres i amb coberta inclinada amb ràfec de fusta. La façana està esquerdejada excepte a l'emmarcat de les portes i les finestres, que és de pedra vista.

 

L'interior ha sigut rehabilitat recentment. Actualment s'hi conserva el portal de la capella (entrada a l'habitatge), amb porta allindanada barroca llisa amb lòcul enreixat damunt.


Dades


Més informació

Access to the town’s historic centre.