#

Arc de la Mola


Benassal

Portada trilobulada que servia de porta d'accés a l'interior de la muralla i llenç de la muralla de maçoneria. Tot això està restaurat. 


Dades