#

Casa Abadia


Benassal

Edificació de dues altures entre mitgeres amb coberta inclinada.
A la façana, revocada en blanc i sòcol en gris blavós, s'obren obertures de diferents èpoques. Una cadireta de maçoneria de pedra vista remata la coberta.
L'interior ha sofert successives transformacions fins als nostres dies, no conservant pràcticament A destacar la façana arc ocult i cadireta. 


Dades