#

Torre Nabàs


Declarat Bé d'Interés Cultural - Benassal

La torre és de gran port i bellesa. La seva planta és quadrada i està construïda amb carreus a les cantonades i fàbrica de sillarejo. La seva coberta és plana i emmerletada, amb una petita finestra adintelada en la seva façana lateral. La torre té adossada una gran masia la façana principal està construïda en carreus, destacant l'arc adovellat de la seva porta d'accés. Sobre la porta es troba la finestra principal amb arc i lleixa motllurada. Al costat de la porta principal hi ha una altra porta de similar grandària amb arc rebaixat, a més en aquesta façana s'obren tres petites finestres i dos petits forats pertanyents a la cambra. La masia té una coberta a dues aigües de teula àrab, que en la seva part posterior es perllonga sobre el cos adossat a la part posterior, d'inferior alçada, conformant un poderós faldó. 


Dades


Més informació

Near the road to Vilafranca.