#

Torre Rodona i llenç de la Muralla


Declarat Bé d'Interès Cultural - Benassal

Torre del segle XIV-XV de dos alçàries i planta circular. És una bona mostra de construcció cilíndrica, que ens ha arribat en un relatiu bon estat. Junt a ella es pot veure un llenç de muralla. De fet, aquesta torre i la torre d'en Garcés estan unides pel tram millor conservat de muralla original, formant un conjunt de gran bellessa arquitectònica i artística. 


Dades


Més informació

Access to the town’s historic centre.