#

Torres de les Campanes


Jérica

La torre de les campanes és el monument símbol de la vila. Fou declarada Monument Històric-Artístic Nacional l'any 1979.

Consta de tres cossos octogonals de distint perímetre cadascun.

El primer cos és octogonal pur, és a dir, sense estreps ni ornamentacions. És cert que se’n desconeix l'origen, però es creu que va ser construïda pels àrabs, més concretament, en el segle XII. Era coneguda com la Torre de l'Alcudia. Va haver de ser una torre defensiva, tant del mateix castell com de la població que del voltant.

El segon cos és el que conté les campanes. Aquestes estan ubicades en unes obertures en arcs de mig punt. El cos està subdividit en dos i, a l'inferior, està el mecanisme d'un antic rellotge ornamentat, exteriorment, amb dibuixos geomètrics en forma de rombes.


Dades