#

Portell de Sant Roc


Jérica

Corresponent al segon cinturó de la muralla de la Mitja Vila, és el primer que caldria visitar-hi. Poden observar-se restes de la muralla que hi havia adossada. Aquest cinturó va ser edificat en el segle XIV.

 


Dades