#

Torrassa a la plaça de sant Joan


Jérica

La muralla es perd en aquest punt i els trams estan embeguts entre les construccions actuals.

 


Dades