#

Restes del castell


Declarat Bé d'Interès Cultural - Jérica

S'han trobat restes de ceràmica ibèrica i romana; i es té la certesa de que va estar habitat des de l'època àrab, quan el pes de la població es traslladà al nucli urbà actual, (anteriorment, la gent havia estat molt dispersa i ocupava diverses zones de tot el terme municipal).

Si ascendim fins al cim, podem trobar-hi restes d'antigues edificacions i fortificacions, la majoria de les quals daten de l'època medieval.

 


Dades