#

Portal de Sant Joaquim i de Santa Anna


Jérica

Anteriorment coneguda com el Portal de Terol, és una antiga via d'accés principal a la població que pertany ja al tercer cinturó de la muralla.

 


Dades