#

Torreta dels Moros


Cinctorres

Està situada a la partida denominada les Torretes, en un tossal entre cultius propis de la zona i matolls.

Tradicionalment, es considera una de les cinc torres a les quals fa referència la toponímia de Cinctorres. La planta és quadrada de dimensions senzilles, 3,60 x 3, 70 m, amb una espessor dels murs de 0,80 m i té un portal allindanat en direcció nord d'1,10 x 0,70 m. Té restes visibles de quatre plantes, la segona té una finestra i la quarta o de coronació on poden apreciar-se diverses fileres d'habitacles, a mode de forats de bastida per a coloms: per aquest motiu, la finalitat auxiliar era la de colomer. Cal recordar que les torres estaven associades, freqüentment, als colomers, la finalitat dels quals eren d'avís i de vigilància.

A l'interior, l'accés a les plantes altes es duu a terme mitjançant una escala de caragol amb escalons solts incrustats a la part interior dels murs. Hui, l'escala ha desaparegut pràcticament. Els murs estan fets amb maçoneria arrebossada amb morter de calç. Actualment, hi manca una de les cantoneres.

 


Dades


Més informació

2 km from the town on the Mas de Moles trail towards Forcall.