#

Ermita del Calvari


Cinctorres

Està situada al nord-oest de Cinctorres i pegada a la part posterior del poliesportiu. Està formada per 13 estacions de pedra llaurada, enclavades en una superfície d'uns 3000 m quadrats. L'ermita mesura 6x14 metres, aproximadament. L'any 1855 ja estava acabada.

Està dedicada a la pràctica del viacrucis.

 


Dades