#

Creu Gòtica


Cinctorres

És una antiga creu del terme en pedra del segle XVV, coneguda com Peiró de Cap de la Vila.

És l'única que s'ha conservat de les quatre que s'erigien al terme de Cinctorres.

Originalment, estava ubicada al sud-est de la població, però va ser traslladada a la plaça de l'Església l'any 1939.

La creu mostra una tipologia llatina i braços rectes, les extremitats dels quals hi presenten un acabament vegetal. A l'advers, hi apareix la figura de Crist crucificat acompanyat per dos àngels musics als peus. Al revers, hi ha la figura de la Mare de Déu amb el Xiquet, sota la qual estan les figures de santa Bàrbara i santa Llúcia.

 


Dades