#

Ermita de Sant Lluís


Cinctorres

 L'ermita de Sant Lluís data de l'any 1624 i està situada en una de les places de Cinctorres. Està ubicada dins de la població, al carrer que porta el seu nom. Mesura uns 6x14 metres, i no es té constància de qui va alçar aquesta ermita, encara que se suposa que alguna família ho faria per devoció. Encara que a l'arc d'entrada posa 1678, es pensa que es refereix a l'atri, ja que l'ermita ha de ser anterior, possiblement de mitjan del segle XVIII o d'un poc abans.

 


Dades


Més informació

Located in the town centre.