#

Ermita de Sant Marc


Cinctorres

Consta en un testament personal que en l’any 1570 esta ermita ja estava construïda. Situada a 2 quilòmetres de la població de Cinctorres i orientada cap al sud-oest.

En l’any 1588 ja estava en servei, ja que consta en el Llibre parroquial que en aqueixa data se celebrà una missa i una pregària durant la celebració de Sant Marc. Els feligresos costejaren l’obra.

Es tracta d’un edifici de planta rectangular amb cobertes a dos vèrtexs, recolzada sobre tres arcs de diafragma gòtics i amb accés lateral a través d’arcs de mig punt. Té unes dimensions d’aproximadament uns 9 metres d’ample i uns 20 metres de llarg.

 


Dades