#

Casa Pairal de Sant Joan


Cinctorres

La casa de Santjoans, situada en el centre de la població, entre la Plaça Vella i el Sol de Vila, destaca com a edifici del gòtic civil nobiliari. Pertanyé a la casa noble de Santjoan, de la qual procedix el nom d’este palau. El cognom prové de Catalunya i s‘estengué pel Regne de València a partir de la conquesta cristiana. En nombroses localitats de la zona hi ha hagut cases nobiliàries de Santjoans, entre els segles XIII i XV.


Dades