#

Museu de l'Aigua


Bejís

La primera de les àrees està centrada en la cultura hidràulica, amb una mostra sobre l'aprofitament de l'aigua al llarg dels segles en el Museu d'Etnologia i Arqueologia de Begís.

La segona part consisteix en una exposició interactiva del cicle de l'aigua a la planta embotelladora dels Cloticos en la qual es tracta tant l'element natural de l'aigua com l'aprofitament i l'explotació de l'aigua de Begís en aquesta planta envasadora.

 


Dades