# #

Parc Miner del Maestrat


Culla

Mina Esperança de la Torre d'en Besora s'ha unit amb la mina Victoria de Culla.

Són dues antigues mines de ferro separades per uns 300 metres de distància que van ser explotades des dels anys 40 (en l'època de la postguerra) fins a principis dels 60. Durant les visites que organitzem veiem les dues mines, el funcionament i es pren consciencia del treball tan estricte que van dur a terme els homes a l'interior. De la mateixa manera, s’hi poden observar els diversos oficis que hi havien, les ferramentes que s'hi utilitzaven, les galeries i els pous que van obrir-hi i, fins i tot, els minerals que n’extreien o les estalactites. A més de l'interior de la mina, el paisatge que les envolta també és molt atractiu, ja que estan a la muntanya rodejades de savines, ginebres i romer. Disposem d'un mirador a uns 850 metres d'alçària, des del qual, en dies sense núvols, es pot veure, fins i tot, la mar.

En aquesta temporada estem duent a terme visites els caps de setmana i festius, principalment. Encara que si ho sol·liciteu, també podem fer-les en dies laborals.


Dades


Horari

Els horaris de l'inici de visites són: a les 11:00h, 12:00h i 16:00h, tots els dissabtes, els diumenges i els dies festius, i la duració de la visita és de 2 hores, aproximadament.