#

La Pilarica


La Salzadella

Es tracta d'una capella monumental devota de caràcter urbà adossada a la façana d'un habitatge, l'origen del qual data del segle XIX. És curiosa perquè segueix el patró dels temples clàssics, on la capella està conformada per dues columnes d'estil dòric de fust monolític que sustenta un allindanat de pedra on hi està gravat un anagrama amb les inicials de la Mare de Déu. L'estructura roman coronada per una creu de ferro senzilla.

Hi destaca la presència de la imatge de la Mare de Déu del Pilar, situada en una fornícula entre dues columnes sobre una cornisa de mormol i protegida per un cristall. Possiblement, els orígens procedeixen d'algun resident aragonès, de la mateixa manera que es va donar en altres pobles del Maestrat, com ara, per exemple, a Catí.

 


Dades

  • 12186 La Salzadella