#

Portal de les Coves


La Salzadella

Es tracta d'una de les portes d'accés antigues i històriques al recinte emmurallat medieval de la Salzadella. Fou la porta d'entrada de la població , en direcció sud, a les Coves de Vinromà. Hi destaca l'arc de mig punt de carreus, obert en el llenç de la muralla. Esta elaborat íntegrament en maçoneria, i dona accés a un dels carrers de l'antic nucli medieval de la Salzadella, on encara es conserven diverses habitatges amb arcs de mig punt.

Aquest portal és l'únic fragment de muralla conservada a aquest tram. La construcció s'estima que va tindre lloc l'any 1934, encara que es té constància d'una torre annexa ja desapareguda que fou reparada als anys 1423, 1489 i 1565. Segons diversos documents, la construcció de les muralles de Salzadella coincideix amb el transcurs de la repoblació cristiana durant els segles XVIII i XIV, període de fortificació de la majoria dels pobles del Maestrat.


Dades