# # # # #

Construccions de pedra en sec


Vistabella del Mestrat

Construccions de pedra en sec

S'entén per construccions de pedra en sec aquelles fetes pels nostres avantpassats amb una tècnica que no utilitza cap tipus d'aglomerant. Es tracta d'una tècnica constructiva ancestral que s'ha utilitzat en el medi rural per configurar un paisatge peculiar, el qual ha esdevingut un autèntic patrimoni per a la humanitat i part del patrimoni cultural valencià.

Parets, marges, murs, basses, sènies, pous, saltadors, casetes, etc. Hi ha més de 600 casetes catalogades en tot el terme de Vistabella. Aquestes construccions típiques de l'Alt Maestrat organitzen l'espai, amb bancals, fites, passos, etc. Hi destaquen sobretot, com a construccions de pedra seca, desenes de masies antigues disseminades per tot el terme, mostra de la dispersió de la població dels segles passats. 


Dades