# #

Orpesa La Vella (Yacimiento Arqueológico)


Oropesa del Mar / Orpesa

Els primers assentaments humans d'Orpesa la Vella es remunten en el temps fins a l'edat de la pedra. Des d'aleshores ibers, romans i musulmans van optar per viure ací, i la convertiren en un enclavament fonamental per al comerç de la zona. Així es reflecteix en els noms d'algunes vies que hui dia encara existeixen, com el "camí dels traginers" o el "camí de la fusta". Va arribar a tenir drassanes pròpies i va ser abandonada definitivament pels àrabs amb la construcció del castell.

Es pot dir que Orpesa la Vella ha sigut testimoni de la crònica quotidiana d'Occident, una història no escrita que, no obstant això, ha forjat l'esperit d'un poble amb mar, aquesta inestimable aliada de la prosperitat alhora que temuda via d'entrada d'invasions.


Dades