# #

Far


Oropesa del Mar / Orpesa

Es va construir al costat de la Torre del Rei quatre segles després d'aquesta, i la proximitat d'ambdúes ressalta encara més les diferències entre aquestes a simple vista.

El Far es va inaugurar l'any 1859 i es va convertir immediatament en una peça clau per al trànsit marítim a la zona, amb el que això significava per al desenvolupament del comerç a Orpesa del Mar, tot un baluard del progrés econòmic i social de la vila que va anticipar sens dubte l'entrada definitiva d'Orpesa del Mar al segle XX en unes condicions immillorables.


Dades